Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 DC 00010/19-009
Druh nemovitosti:Rodinný dům
Okres:Frýdek-Místek
Čas dražby:24.10.2019 10:00
Obec::Horní Domaslavice
Nejnižší podání:2.860.000,- Kč
Dražební jistota:200.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Jedná se o dobrovolnou dražbu, prováděnou soudním exekutorem JUDr. Jiřím Trojanovským, LL.M., sídlem Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek, na návrh osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: Mgr. Marek Reichel, IČ: 66252504, se sídlem Wolkerova 692/2, 678 01 Blansko, insolvenční správce dlužníka: Roman Šodek, IČ: 01249703, nar. 11.10.1980, bytem K Topolině 180, 739 25 Sviadnov.

Termín prohlídky:
Prohlídka dražených nemovitých věcí se koná v termínech:
17.10.2019 v 09:00 hod.
21.10.2019 v 15:00 hod.

Sraz účastníků je na místě samém: 49.6785917N, 18.4457306E.Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci, a to:

1. Nemovité věci zapsané v Katastru nemovitostí České republiky:

- pozemek parcela č. 990/69, ostatní plocha, o výměře 260 m²,
- pozemek parcela č. 990/157, orná půda, o výměře 2780 m²,
- pozemek parcela č. 990/233, orná půda, o výměře 1567 m²,
- pozemek parcela č. 1010/45, ostatní plocha, o výměře 15 m²,
- pozemek parcela č. 1010/46, ostatní plocha, o výměře 6 m²,
- pozemek parcela č. 1010/61, ostatní plocha, o výměře 11 m²,

vše zapsáno na listu vlastnictví č. 647 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, pro obec Horní Domaslavice, katastrální území Horní Domaslavice.

2. Nemovité věci nezapsané v Katastru nemovitostí České republiky:
Stavba, (samostatně stojící, rozestavěný rodinný dům, nepodsklepený, s jedním NP (typu bungalov) a valbovou střechou, zastavěná plocha objektu činí cca 310 m²) v obci Horní Domaslavice, v katastrálním území Horní Domaslavice, bez č.p/č.e., umístěná na pozemku:
- pozemek parc. č. 990/233, orná půda, který je zapsán na listu vlastnictví č. 647 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, pro obec Horní Domaslavice, katastrální území Horní Domaslavice).

Stavba, (vedlejší stavba, kůlna s navazujícím přístřeškem, stavba je přízemní, nepodsklepená, přízemní, se sedlovou střechou. Zastavěná plocha činí cca 10 m².) v obci Horní Domaslavice, v katastrálním území Horní Domaslavice, bez č.p/č.e., umístěná na pozemku:
- pozemek parc. č. 990/233, orná půda, který je zapsán na listu vlastnictví č. 647 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, pro obec Horní Domaslavice, katastrální území Horní Domaslavice).

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.


Popis dražených nemovitých věcí:
Dražené nemovité věci se nachází v okrese Frýdek-Místek, v obci Horní Domaslavice, v okrajové části zastavěného území, cca 100 m jižně od stavby č.p. 290. Vzdálenost k zastávce bus „Amerika.“ je cca 300 m. Okolní zástavbu tvoří řídká zástavba novostaveb individuálního bydlení. Přístup k nemovité věci je z pozemku parc.č. 1010/40 (ve vlastnictví obce Horní Domaslavice). V Horních Domaslavicích je k dispozici minimální občanská vybavenost, kompletní občanská vybavenost je k dispozici ve Frýdku-Místku, který je ve vzdálenosti cca 7 km.

Nemovitá věc je tvořena pozemkem parc. č. 990/233 (na pozemku se nachází rozestavěná stavba rodinného domu bez č.p., dosud nezapsané v katastru nemovitostí) a pozemky parc. č. 990/69, 990/157, 990/233, 1010/45, 1010/46 a 1010/61, včetně součástí a příslušenství.

Stavba rodinného domu bez čp/če není zapsaná, ani zakreslená v Katastru nemovitostí České republiky.

Pozemky:
Pozemky jsou rovinaté a nachází se na nich rozestavěná stavba rodinného domu, vedlejší stavba – kůlna a venkovní úpravy.
Na pozemku parc. č. 990/233 se nachází stavba rozestavěného rodinného domu bez čp/če. Pozemky parc. č. 990/69, 1010/46, 1010/45 a 1010/61 jsou pozemky komunikací se zpevněným povrchem. Pozemek parc. č. 990/157 je pozemek, který je dle Územního plánu zařazení v plochách NS - plochy smíšené nezastaveného území.
Celková výměra pozemků činí 4 639 m².


Rozestavěný rodinný dům bez č.p., stavba na pozemku parc.č. 990/233:
Stavba - rozestavěný rodinný dům je samostatně stojící, nepodsklepený, s jedním NP (typu bungalov) a valbovou střechou. Základy jsou betonové. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné z tvárnic YTONG. Střecha je valbová, s krytinou z tašek. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu (pouze žlaby). Fasádní omítky chybí, je provedeno zateplení do lepidla. Vnitřní omítky jsou vápenné hladké (provedeno z cca 90%). Okna plastová, interiérové dveře chybí. Vrata do garáže jsou sekční. Podlahy v domě nejsou provedeny. Vytápění domu je podlahové, prostřednictvím elektro kotle se zásobníkem v kombinaci s krbem a solárními panely. Elektroinstalace je provedena světelná a motorová. Je proveden rozvod vody studené a teplé, zdrojem teplé vody je kotel ÚT. Vybavení kuchyně chybí, vybavení sanity taktéž chybí (pouze vana). Ostatní vybavení tvoří krb a elektronický zabezpečovací systém.

Dispoziční řešení:
1. NP - zádveří, kuchyňský kout, 5 pokojů, chodba, koupelna, WC, technická místnost, šatna, garáž a terasa.

Zastavěná plocha objektu činí cca 310 m². Obytná plocha objektu činí cca 157 m², užitná plocha garáže činí cca 35 m².

Technický stav objektu bude po dokončení výborný, budou však nutné další investice na dokončení interiéru stavby, fasádních omítek, venkovních úprav (oplocení, zpevněné plochy, zatravnění apod.). Stavba není zapsána ani zakreslena v Katastru nemovitostí České republiky.


Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek