Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 00656/22
Druh nemovitosti:Stavba
Okres:Frýdek-Místek
Čas dražby:
Obec::Frýdek-Místek
Nejnižší podání:9.486.667,- Kč
Dražební jistota:
Způsob dražby: Offline
Popis:
Dražba byla odročena na neurčito.

Předmětem dražby jsou nemovité věci, a to:
- pozemek parcela č. St. 1249, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 225 m². Součástí je stavba: Skalice, č.p. 525, zem.stav. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 1249,
- pozemek parcela č. 274/13, orná půda o výměře 9772 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 982 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Frýdek-Místek, pro obec Frýdek-Místek, katastrální území Skalice u Frýdku-Místku.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:
- přípojky inženýrských sítí (elektro, voda).

Popis dražených nemovitých věcí:
Dražené nemovité věci se nachází v okrese Frýdek-Místek, části Skalice, jižně od souvisle zastavěného území. Vzdálenost k zastávce autobusu „Frýdek-Místek, Skalice, kostel“ je cca 1 km. Okolní zástavbu tvoří pouze jeden objekt individuálního bydlení. Nemovitá věc je situována na polosamotě. Přístup a příjezd k nemovitým věcem je přes pozemek parc.č. 1470/45 (ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek).
V okolí nemovité věci není k dispozici žádná občanská vybavenost. Ve statutárním městě Frýdek-Místek je k dispozici kompletní občanská vybavenost, vzdálenost do centra města je cca 10 km.

Pozemky jsou ve funkčním celku se zemědělskou stavbou č.p. 525, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou svažité k jihu a nachází se na nich zemědělská stavba č.p. 525, vedlejší stavby, studna, trvalé porosty a venkovní úpravy. Celková výměra pozemků ve funkčním celku činí 9 997 m².

Popis stavby:
Jedná se o zemědělskou stavbu určenou pro chov plemenných koní.
Oceňovaná stavba je samostatně stojící, s jedním NP a půdou pod sedlovou střechou. Svislé obvodové konstrukce jsou dřevěné, roubené. Střecha je sedlová, se střešní krytinou živičnou.
Znalci nebyla umožněna prohlídka nemovité věci. Znalec převzal pro další ocenění údaje uvedené ze znaleckého posudku Ing. Stanislava Smelíka:
Vodorovné konstrukce jsou trámové se záklopem. V sociální části jsou místnosti pro pobyt ošetřovatele a garáž pro hospodářské stroje.
Napojení na IS: elektro, voda ze studny, odkanalizování objektu je svedeno do žumpy.
Stavba byla kolaudována 3.7.2018, ale objekty jsou užívány již dříve.
Zastavěná plocha činí cca 225 m². Celkovou užitnou plochu stavby znalec odhaduje na cca 180 m².

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek
     Usnesení o odročení


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek