Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 00186/23-091
Druh nemovitosti:Rodinný dům
Okres:Nymburk
Čas dražby:19.12.2023 8:30
Obec::Starý Vestec
Nejnižší podání:5.113.333,- Kč
Dražební jistota:500.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci, a to:
- pozemek parcela č. St. 69, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 309 m². Součástí je stavba: Starý Vestec, č.p. 65, rod.dům. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 69,
- pozemek parcela č. 174/5, zahrada o výměře 289 m²,
- pozemek parcela č. 174/6, zahrada o výměře 911 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 51 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, pro obec Starý Vestec, katastrální území Starý Vestec.

Vedlejší stavby:
Na pozemku parc.č. 174/6 se nachází vedlejší stavby (zděná, přízemní garáž; kůlna s navazujícím skleníkem) a další vedlejší stavby
(hospodářské budovy a kůlny) na pozemcích parc.č. st. 69 a 174/5. Jedná se o stavby nezapsané v katastru nemovitostí ČR.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:
Venkovní úpravy – přípojka vody, přípojka elektro a kanalizace.


Popis dražených nemovitých věcí:
Dražené nemovité věci se nachází v okrese Nymburk, v obci Starý Vestec, v okrajové části zastavěného území obce, cca 500 m od zastávky autobusu „Starý Vestec“ a Obecního úřadu. Okolní zástavbu tvoří objekty individuálního bydlení. Přístup a příjezd k nemovitým věcem je přes pozemek parc.č. 325 (ve vlastnictví Středočeského kraje). V obci Starý Vestec je k dispozici základní občanská vybavenost. Kompletní občanská vybavenost je k dispozici ve městě Nymburk, ve vzdálenosti cca 20 km od nemovité věci.

Pozemky:
Pozemky jsou v jednotném funkčním celku se stavbou rodinného domu, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou rovinaté a nachází se na nich rodinný dům č.p. 65, vedlejší stavby, trvalé porosty a venkovní úpravy. Celková výměra pozemků ve funkčním celku činí 1 509 m².

Stavby:
Rodinný dům č.p. 65, součást pozemku parc.č. st. 69
Stavba je samostatně stojící, s jedním NP a obytným podkrovím, pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou betonové. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné. Střecha je sedlová, se střešní krytinou plechovou. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou novodobé. Jsou provedeny venkovní keramické obklady soklu. Okna jsou osazena plastová.
Zastavěná plocha domu činí cca 105 m². Celkovou podlahovou plochu znalec odhaduje na cca 160 m².
Stavba je v užívání více jak 60 let. V posledních letech stavba prošla dílčími rekonstrukcemi a modernizacemi.

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek