Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 00433/23-123
Druh nemovitosti:Byt
Okres:Plzeň-jih
Čas dražby:22.8.2024 9:00
Obec::Nepomuk
Nejnižší podání:1.366.667,- Kč
Dražební jistota:150.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Dražba odročena na 22.08.2024.

Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci a spoluvlastnický podíl na nemovitých věcech, a to:
a) nemovitá věc:
- byt č.p./č. jednotky 410/3, vymezeno v:
Budova: Nepomuk, č.p. 410, 411, byt.dům, LV 1895, na parcele St. 468, LV 1895,
Parcela: St. 468, zastavěná plocha a nádvoří,

zapsaná na listu vlastnictví 1939 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih, pro obec Nepomuk, katastrální území Nepomuk,

b) id. spoluvlastnický podíl ve výši 7653/91723 na nemovitých věcech:
- pozemek parc. č. St. 468, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 453 m². Na pozemku stojí stavba: Nepomuk, č.p. 410, 411, byt.dům.
- stavba Nepomuk, č.p. 410, 411, byt.dům, na pozemku parc. č. St. 468,

zapsaných na listu vlastnictví 1895 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih, pro obec Nepomuk, katastrální území Nepomuk,

přičemž u budovy Nepomuk, č.p. 410, 411, byt.dům se jedná pouze o společné části.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:
Příslušenstvím bytu jsou sklepy o výměře 4,65 m² a 4,95 m².

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy jako jeden celek.

Popis dražené nemovité věci:
Dražené nemovité věci se nachází v okrese Plzeň-jih, ve městě Nepomuk, při ul. Na Vinici I., poblíž Mateřské školy Nepomuk, Na Vinici a koupaliště „Městské bazény Nepomuk“. Vzdálenost k zastávce MHD autobusu „Nepomuk, sídliště“ je cca 150 m. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů hromadného bydlení a občanského vybavení. Přístup k nemovitým věcem je z ul. Na Vinici I., pozemku parc.č. 273/1 (pozemek je ve vlastnictví Města Nepomuk). Ve městě Nepomuk je k dispozici rozšířená občanská vybavenost, nemovité věci jsou ve vzdálenosti cca 1 km od centra města. Kompletní občanská vybavenost je k dispozici ve městě Plzeň, ve vzdálenosti cca 35 km od nemovitých věcí.

Popis bytového domu:
Bytový dům, ve kterém se dražená bytová jednotka nachází, je samostatně stojící (má 2 vchody), podsklepený, se 3.NP a půdou pod valbovou střechou. V domě není výtah. Stavba je zděné konstrukce, po revitalizaci (zateplení, plastová okna). V domě se nachází 12 bytových jednotek.

Popis bytové jednotky č. 1646/8:
Jednotka je byt 3+1 ve II. podlaží a skládá se z kuchyně (6,27 m²), tří pokojů (20,57 m², 15,28 m² a 13,2 m²), koupelny (2,10 m²), WC (0,86 m²), předsíně (8,26 m²), spíže (0,39 m²), balkonu (2,80 m²). Celková podlahová plocha bytu činí cca 67 m² bez balkónu a sklepů. Informace o bytové jednotky byly získané z Prohlášení vlastníka.

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek
     Usnesení o odročení


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek