JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M. - soudní exekutor Frýdek-Místek

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Mapa - sídlo úřadu

GPS: Loc: 49°40'49.458"N, 18°21'12.625"E

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 111 092

ID Datové schránky: 94dniqp

Adresa pro elektronické podání
(včetně "elektronického podpisu")

podatelna@exekutorskyurad.net

Úřední hodiny

Osobní a telefonní styk s účastníky řízení
Pondělí 9:00-11:30
Úterý 9:00-11:30
Středa 9:00-11:30
Čtvrtek 9:00-11:30
Účastníci řízení mohou do spisů soudního exekutora nahlížet po předchozí domluvě (přičemž nahlížení do spisu je nutno objednat 1 pracovní den předem) kdykoliv v úředních hodinách.
Pouze podatelna a pokladna
Pondělí 8:00-11:30
Úterý 8:00-11:30
Středa 8:00-11:30
Čtvrtek 8:00-11:30
Pátek

Exekutorská komora

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M. je zapsán u Exekutorské komory ČR pod č. 143
IČ: 72064412
Jsme plátci DPH

Bankovní spojení:

197645653/0600 MONETA Money Bank, a.s. (účet pro úhrady v exekučním řízení)
222038979/0600 MONETA Money Bank, a.s. (účet pro dražební jistoty)

OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI EPIDEMIE ONEMOCNĚNÍ COVID-19

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M., v souvislosti aktuální epidemiologické situace až do odvolání ruší úřední hodiny pro osobní styk s účastníky řízení, a taktéž provoz podatelny a pokladny exekutorského úřadu.
Soudní exekutor doporučuje účastníkům řízení využít způsobů elektronické komunikace – podání doručená formou datové schránky, elektronické podatelny či držitelem poštovní licence jsou nadále běžně přijímána a vyřizována. Taktéž jsou nadále v provozu všechny telefonní linky. V případě nutnosti je možné využít k podání schránku Exekutorského úřadu nalevo od vchodu do budovy (podání z této schránky jsou denně zpracovávána).
V nezbytně nutných případech bude umožněn osobní styk s účastníky řízení pouze po předchozí telefonické domluvě a za předpokladu, že se účastník řízení dostaví vybaven ochrannou ústní rouškou.
Soudní exekutor doporučuje veškeré platby hradit bankovním převodem na účet exekutorského úřadu vedený u MONETA Money Bank, a.s., číslo účtu 197645653/0600, variabilní symbol: spisová značka exekučního řízení bez lomítka a předpony 143 EX (například při spisové značce 143 EX 123/09 = variabilní symbol 12309). Taktéž je možné platby hradit vkladem hotovosti na kterékoli pobočce MONETA Money Bank, a.s. – vklad je potřeba provést na shora uvedený účet s uvedením shora uvedeného variabilního symbolu (vklady na tento účet nejsou zpoplatněny).

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek