JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M. - soudní exekutor Frýdek-Místek

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Mapa - sídlo úřadu

GPS: Loc: 49°40'49.458"N, 18°21'12.625"E

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 111 092

ID Datové schránky: 94dniqp

Adresa pro elektronické podání
(včetně "elektronického podpisu")

podatelna@exekutorskyurad.net

Úřední hodiny

Osobní a telefonní styk s účastníky řízení
Pondělí 9:00-11:30 12:30-16:30
Úterý 9:00-11:30
Středa 9:00-11:30 12:30-16:30
Čtvrtek 9:00-11:30
Účastníci řízení mohou do spisů soudního exekutora nahlížet po předchozí domluvě (přičemž nahlížení do spisu je nutno objednat 1 pracovní den předem) kdykoliv v úředních hodinách.
Pouze podatelna a pokladna
Pondělí 8:00-11:30 12:30-16:30
Úterý 8:00-11:30 12:30-15:30
Středa 8:00-11:30 12:30-16:30
Čtvrtek 8:00-11:30 12:30-15:30
Pátek 8:00-11:30

Exekutorská komora

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M. je zapsán u Exekutorské komory ČR pod č. 143
IČ: 72064412
Jsme plátci DPH

Bankovní spojení:

197645653/0600 MONETA Money Bank, a.s. (účet pro úhrady v exekučním řízení)
222038979/0600 MONETA Money Bank, a.s. (účet pro dražební jistoty)

Zastupování JUDr. Milana Vlhy, kterému zanikl výkon exekutorského úřadu

Rozhodnutím Exekutorské komory České republiky byl soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M. ustanoven zástupcem JUDr. Milana Vlhy, Exekutorský úřad Ostrava, jemuž ke dni 28.2.2017 zanikl výkon exekutorského úřadu.
Veškerá elektronická podání určena Exekutorskému úřadu Ostrava je nutno zasílat do datové schránky ID: bsqkn7x
Veškeré úhrady určené Exekutorskému úřadu Ostrava je nutné hradit na dosavadní bankovní účet vedený u Sberbank CZ, a.s., číslo účtu 4200344172/6800 pod dosavadním variabilním symbolem.

Telefonický kontakt týkající se spisů Exekutorského úřadu Ostrava je možný pouze na telefonním čísle 558 111 495 . Nahlížení do spisů či osobní jednání je možné pouze po předchozí telefonické domluvě.
@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek