JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M. - soudní exekutor Frýdek-Místek

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Mapa - sídlo úřadu

GPS: Loc: 49°40'49.458"N, 18°21'12.625"E

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 111 092

ID Datové schránky: 94dniqp

Adresa pro elektronické podání
(včetně "elektronického podpisu")

podatelna@exekutorskyurad.net

Úřední hodiny

Osobní a telefonní styk s účastníky řízení
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M., s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci až do odvolání ruší úřední hodiny pro osobní styk s účastníky řízení a omezuje provoz podatelny a pokladny exekutorského úřadu.
Soudní exekutor doporučuje účastníkům řízení využít způsobů elektronické komunikace – podání doručená formou datové schránky, elektronické podatelny či držitelem poštovní licence jsou nadále běžně přijímána a vyřizována. Taktéž jsou nadále v provozu všechny telefonní linky. V případě nutnosti je možné využít k podání schránku Exekutorského úřadu nalevo od vchodu do budovy (podání z této schránky jsou denně zpracovávána).
V nezbytně nutných případech bude umožněn osobní styk s účastníky řízení pouze po předchozí telefonické domluvě.
Soudní exekutor doporučuje veškeré platby hradit bankovním převodem na účet exekutorského úřadu vedený u MONETA Money Bank, a.s., číslo účtu 197645653/0600, variabilní symbol: spisová značka exekučního řízení bez lomítka a předpony 143 EX (například při spisové značce 143 EX 123/09 = variabilní symbol 12309). Taktéž je možné platby hradit vkladem hotovosti na kterékoli pobočce MONETA Money Bank, a.s. – vklad je potřeba provést na shora uvedený účet s uvedením shora uvedeného variabilního symbolu (vklady na tento účet nejsou zpoplatněny).
Pouze podatelna a pokladna
Pondělí 8:00-11:30
Úterý 8:00-11:30
Středa 8:00-11:30
Čtvrtek 8:00-11:30

Exekutorská komora

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M. je zapsán u Exekutorské komory ČR pod č. 143
IČ: 72064412
Jsme plátci DPH

Bankovní spojení:

197645653/0600 MONETA Money Bank, a.s. (účet pro úhrady v exekučním řízení)
222038979/0600 MONETA Money Bank, a.s. (účet pro dražební jistoty)

Zastupování JUDr. Milana Vlhy

Dnem 10.11.2020 zaniklo zastupování JUDr. Milana Vlhy, Exekutorský úřad Ostrava, jemuž ke dni 28.2.2017 zanikl výkon exekutorského úřadu. Shora uvedeným dnem byl do uvolněného exekutorského úřadu Ostrava jmenován soudní exekutor Mgr. Petr Hloch.
Veškerá podání a dotazy týkající se spisů Exekutorského úřadu Ostrava je nutné adresovat soudnímu exekutorovi Mgr. Petru Hlochovi. Oznámení soudního exekutora Mgr. Petra Hlocha pro účastníky řízení ke stažení ZDE .

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek