JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M. - soudní exekutor Frýdek-Místek

Informace pro povinné


Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu T.G.Masaryka 1108,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 111 092

Aktuální dražba

drazba

ostatní dražby naleznete
v sekci ÚŘEDNÍ DESKA A DRAŽBY


Při osobním či telefonickém jednání případně při e-mailové komunikaci se zaměstnanci exekutorského úřadu jsou účastníci povinni dodržovat:

Jak zaplatit dluh

Způsob úhrady dluhu je možné dojednat elektronicky, telefonicky či osobně.

Dluh je možné zaplatit:

Splátky dluhu lze sjednat za předpokladu, že výše splátek bude odpovídat výši dluhu a povinnosti dlužníka uhradit závazek v co nejkratší době. Zároveň je potřeba při sjednání uhradit první splátku. Dohoda o splátkách je zaznamenána do spisu soudního exekutora, a následně soudním exekutorem plnění splátek kontrolováno. V případě porušení sjednaných termínů plateb následuje výkon exekuce některým ze zákonných postupů, což může podstatně zvýšit náklady exekuce, které je dlužník povinen uhradit.


@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek