JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M. - soudní exekutor Frýdek-Místek

Informace pro oprávněné


Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu T.G.Masaryka 1108,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 111 092

Aktuální dražba

drazba

ostatní dražby naleznete
v sekci ÚŘEDNÍ DESKA A DRAŽBY


Služby exekutorského úřadu

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M. provádí v souladu se zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů,v platném znění tyto činnosti:

Jak postupovat při uplatnění nároku prostřednictvím soudního exekutora JUDr. Jiřího Trojanovského

Nesplní-li povinný v určené lhůtě, co mu ukládá exekuční titul, může oprávněný podat exekuční návrh (návrh na záhájení exekučního řízení)

Exekučním titulem může být:

Exekuční titul musí být k návrhu na nařízení exekuce přiložen v originále nebo úředně ověřené kopii. Dále musí být exekuční titul opatřen potvrzením o jeho vykonatelnosti (netýká se notářských zápisů). Pokud máte exekuční titul splňující shora uvedené podmínky je k zahájení exekučního řízení potřeba podat návrh na zahájení exekučního řízení - zde si můžete stáhnout vzor exekučního návrhu ve formátu Microsoft Word. V případě, že si nejste jisti, můžete návrh konzultovat s námi, případně nám pouze doručit exekuční titul a my návrh připravíme za Vás.

Peněžitá a nepeněžitá plnění
Exekuce na peněžitá plnění provádíme:
Exekuce na nepeněžité plnění provádíme:

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek