JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M. - soudní exekutor Frýdek-Místek

Další činnost


Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu T.G.Masaryka 1108,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 111 092

Aktuální dražba

drazba

ostatní dražby naleznete
v sekci ÚŘEDNÍ DESKA A DRAŽBY


Exekutorské zápisy

Exekutor osvědčuje na žádost skutkové děje a stav věci, například splnění dluhu, stav nemovitostí, bytů a nebytových prostor, jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem a jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti exekutora nebo jestliže se exekutor přesvědčil o stavu věci.

Úschovy

Exekutor může v souvislosti s exekučním, soudním nebo jiným řízením přijímat do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci.

Dražby

Exekutor může též provést dražbu movité či nemovité věci na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí.

Právní pomoc

Soudní exekutor je oprávněn poskytovat právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu, jakož i v souvislosti s exekuční činností a další činností.

Zejména jsme schopni věřiteli vyhotovit návrh na nařízení exekuce. Postačí dodat našemu úřadu Váš exekuční titul.

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek